Aanmelden

Wil je lid worden van BC Badge, vul dan dit inschrijfformulier in. Na ondertekening inleveren bij het adres dat op het formulier vermeld staat of in de zaal.

Jeugdleden moeten het inschrijfformulier laten ondertekenen door een van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Wanneer er vóór 1 mei of 1 november geen bericht van afmelding is ontvangen, zal het lidmaatschap automatisch voor een heel verenigingsjaar worden verlengd.

Op het inschrijfformulier verklaart het nieuwe lid dat hij/zij akkoord gaat met het Huishoudelijk Reglement.