Aanmelden

Wil je lid worden van BC Badge, vul dan dit inschrijfformulier in. Na ondertekening inleveren bij het adres dat op het formulier vermeld staat of in de zaal.

Jeugdleden moeten het inschrijfformulier laten ondertekenen door een van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Wanneer er vóór 1 mei of 1 november geen bericht van afmelding is ontvangen, zal het lidmaatschap automatisch voor een heel verenigingsjaar worden verlengd.

Op het inschrijfformulier verklaart het nieuwe lid dat hij/zij akkoord gaat met het Huishoudelijk Reglement.

Spelregels

Badminton heeft, net als iedere sport, een set van spelregels. Het voert te ver om ze allemaal te benoemen omdat er dan een heel boekwerk aan te pas komt.

Wij hebben een kort overzicht gemaakt van de belangrijkste spelregels. Deze kun je hier bekijken.

Blessures

Net als bij iedere sport kun je geconfronteerd worden met blessures. Wat de meest voorkomende blessures zijn lees je hier.

Natuurlijk is het beter blessures te voorkomen. Hoe je dat kunt doen lees je hier.